Politica noastra de confidentialitate si protectia datelor

Pentru SC KODIAC CAPITAL IFN SA si pentru organele sale de conducere, este foarte importanta respectarea cerintelor de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Astfel, in ceea ce urmeaza va vom oferi informațiile care reflecta implementarea de catre SC KODIAC CAPITAL IFN S.A a prevederilor legale in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in legatura cu utilizarea serviciilor/produselor noastre financiare asa cum rezulta din legislatia de protectia datelor – Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul” sau “GDPR”), precum si din legea 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).

Astfel, SC KODIAC CAPITAL IFN S.A, institutie financiara nebancara romana, cu sediul in Bucuresti, Calea Victoriei nr. 2, Camera 1, Sc. B, Et. 5, Ap. 23, Sector 3, Bucuresti, cod poştal 030025, Romania, avand numar de inregistrare la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti, 40/6128/2019 si Cod Unic de Identificare (CUI) 41082067, inregistrata la BNR sub nr. RG-PJR-41-110349 (denumita in continuare „SC KODIAC CAPITAL IFN S.A”), in calitate de operator de date cu caracter personal, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranța, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – GDPR), cu Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a GDPR si/sau cu orice alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Naționala de Supraveghere a Protectiei Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) in calitate de autoritate de supraveghere privind protectia datelor cu caracter personal.

Prezenta politica privind protectia datelor se aplica prelucrarilor de date efectuate de catre SC KODIAC CAPITAL IFN S.A. In legatura cu datele cu caracter personal, pentru urmatoarele categorii: client sau potential client al SC KODIAC CAPITAL IFN SA candidat pentru ocuparea locurilor de munca in cadrul SC KODIAC CAPITAL IFN SA , angajat, al SC KODIAC CAPITAL IFN SA, vizitator al paginii noastre de interne sau vizitator în agentiile noastre sau la sediul nostru social, orice alta persoana fizica ale carui date cu caracter personal sunt prelucrate de catre SC KODIAC CAPITAL IFN SA in cadrul desfasuarii activitatilor sale.

Politica noastra cuprinde atat aspectele de protectie privind prelucrarea datelor personale efectuate de SC KODIAC CAPITAL IFN SA atat „ofline” la sediul social sau in agentiile sale, în desfasurarea activitatii sale economice, cat si aspectele care tin de protectia datelor „online” pe pagina noastra web, pentru operatiunile de prelucrare efectuate prin intermediul paginii noastre de internet, www.kodiac.ro , sau pentru operatiunile de prelucrare a datelor primite prin e-mail, sms sau alte mijloace tehnice ce sunt sau vor putea fi catalogate drept medii „online”.

Ce sunt datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal se referă la orice informații care identifică sau care pot face o persoana fizica identificatibila
Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune oricare dintre urmatoarele activitati: colectare, inregistrare, stocare, utilizare, organizare, agregare, transfer, divulgare, arhivare sau stergere.

In ceea ce urmeaza vom prezenta:

 1. categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam si pe care le prelucram;

 2. sursa datelor cu caracter personal pe care le prelucram;

 3. scopurile pentru care colectam si prelucram datele cu caracter personal, precum si temeiurile de prelucrare pe care le avem;

 4. perioada de stocare a datelor cu caracter personal;

 5. destinatarii datelor cu caracter personal;

 6. drepturile pe care le aveti in calitate de persoana vizata, conform Legislatiei aplicabile privind prelucrarea datelor personale;

 7. masurile luate pentru protectia datelor cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face tinand cont de urmatoarele principii:

  1. legalitate, echitate și transparenta”

  2. limitari legate de scop”

  3. reducerea la minimum a datelor”

  4. exactitate”

  5. limitari legate de stocare”

  6. integritate și confidentialitate”

  7. responsabilitate „

1.CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE COLECTAM DE LA DUMNEAVOASTRA SI PE CARE LE PRELUCRAM SI SCOPUL PENTRU CARE LE PRELUCRAM

Urmatoarele categorii de date cu caracter personal pof fi colectate si prelucrate:

  • Date de identificare: Nume, prenume, data / locul nasterii, CNP, seria și numar CI/BI (sau, daca este cazul, alt document care atestă identitatea dumneavoastra), cetatenie , semnatura, date personale cuprinse in certificatul digital in cazul in care utilizati semnatura electronica in cadrul relatiei cu SC KODIAC CAPITAL IFN S.A, etc.

  • Datele de contact: adresa de domiciliu/de resedinţa, adresa de e-mail, numar de telefon fix, numar de telefon mobil etc.

  • Date despre viata profesionala – angajator, experienta profesionala, functie actuala si istoric, salariu, nivel de educatie etc.

  • Date despre membrii familiei – numele sotului/sotiei, informatii despre copii (de exemplu, numar de copii/persoane aflate in intretinere) etc.

  • Date financiare – valoare venituri, cheltuieli etc.

  • Date contractuale – valoarea produsului acordat, data acordarii creditului, valoare rate, date despre istoricul platii ratelor, restante inregistrate, activitati de recuperare a debitului restant etc.

  • Date despre istoricul de creditare – imprumuturi existente, istoric de plata al acestora, solduri, date privind bonitatea financiara (date de la biroul de credit, valori scor, scadente etc.)

  • Date despre comportamentul dumneavoastra in calitate de client – date provenite din activitatea online (pe internet), respectiv achiziţii online, bunuri detinute in proprietate;

  • Informatii fiscale, precum tara de rezidenta fiscala.
  • Informatii ce servesc cunoasterii clientelei, precum functia publica detinuta, expunerea politica , etc.
  • Informatii referitoare la activitati frauduloase sau potential frauduloase, precum date referitoare la acuzatii sau condamnari legate de infractiuni precum frauda, spalare de bani sau finantarea actelor de terorism,
  • Nu folosim datele

Particularitati in procesul de colectare si prelucrare a datelor cu caracter personal in vederea asigurarii principiilor prelucrarii datelor cu caracter personal:

1.1. In ceea ce priveste reprezentantii, persoanele de contact sau angajatii unui furnizor, client sau partener comercial al SC KODIAC CAPITAL IFN S.A.

Temeiul pentru o astfel de prelucrare este interesul nostru legitim de gestionare a relatiei contractuale/comerciale pe care am initiat-o cu furnizorul de servicii/partenerul comercial al SC KODIAC CAPITAL IFN S.A.

1.2. In ceea ce priveste potentiali clienti persoane fizice:

Referitor la potentiali clienti persoane fizice, in temeiul interesului legitim pentru realizarea activitatii societatii SC KODIAC CAPITAL IFN SA , colectam si prelucram urmatoarele date cu caracter personal:

    • Date de identificare – numele, prenumele, adresa, numarul documentului de identificare, fotografia etc.

    • Datele de contact – adresa de e-mail, numarul de telefon, adresa de domiciliu/resedinta etc.

    • Date despre viata profesionala – experienta, pozitie, educatie etc.

    • Date digitale – informatii publice postate pe site-uri web de activitati profesionale si alte date disponibile public pe Internet etc

De asemenea, in scopul realizarii unor analize specifice de bonitate si comportament financiar, este posibil sa realizam profile prin mijloace exclusiv tenhnice, doar in temeiul consintamantului acordat in prealabil.

1.3. In ceea ce priveste vizitatori sau utilizatorii ai paginii noastre de internet:

Daca vizitati pagina noastra de internet, www.kodiac.ro, colectam datele cu caracter personal la momentul accesarii paginii de internet (data și ora accesarii, adresa IP de la care a fost accesata pagina de internet) si le prelucram in urmatoarele scopuri:

pentru a ne asigura ca pagina noastra de internet si sectiunile sale sunt relevante pentru nevoile clientilor nostri/potentialilor clienti;

publicarea continutului accesibil clientilor nostri/potentialilor clienti in raport cu preferintele acestora;

pentru a oferi functii de social media si pentru a analiza si monitoriza traficul pe respectiva pagina.

Ne intemeiem prelucrarile de mai sus pe interesul nostru legitim de a asigura functionarea corespunzatoare a paginii de internet si de a imbunatati experienta utilizatorilor acesteia.
De asemenea, colectam datele cu caracter personal cand accesati anumite sectiuni ale paginii de internet si va inregistrati datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a fi contactat de catre SC KODIAC CAPITAL IFN SA in diverse scopuri, astfel:

– prin completarea formularului din cadrul sectiunii „Contact”, daca doriti sa fiti contactat de catre SC KODIAC CAPITAL IFN SA pentru acordarea servicilor/produselor specifice;

Folosim in cadrul paginii noastre de internet fisiere de tip cookies, stocand astfel temporar date cu caracter personal pentru a imbunatati securitatea accesului si a traficului pe pagina de internet, precum si pentru a adapta serviciile pentru a veni în întâmpinarea clienţilor noştri. Mai multe informații puteți găsi în acest sens accesând Politica noastră de utilizare a fișierelor de tip cookies publicată pe pagina de internet.

1.4. In ceea ce priveste angajatii SC KODIAC CAPITAL IFN S.A

In vederea derularii contractului individual de munca, colectam si prelucram date cu caracter personal cum ar fi

    • Date de identificare – numele, prenumele, adresa, numarul documentului de identificare, fotografia etc.

    • Datele de contact – adresa de e-mail, numarul de telefon, adresa de domiciliu/resedinta etc.

    • Date despre viata profesionala – experienta, pozitie, educatie etc.

    • Date digitale – informatii publice postate pe site-uri web de activitati profesionale și alte date disponibile public pe Internet etc., precum si date care sunt remanente pe dispozitivele IT ale societatii ca urmare a desfasurarii activitatii profesionale sau ca urmare a defasurarii unor activitati de interes personal de pe dispozitivele IT ale societatii si care pot aduce atingere politicilor de cofidentialitate si non-concurenta;

Datele personale sunt colectate si prelucrate in temeiul indeplinirii obligatilor legale referitoare la dreptul muncii si dretul fiscal, precum si in temeiul interesului legitim al SC KODIAC CAPITAL IFN SA in ceea ce priveste constituirea de probe legale ce pot fi utilizate in eventualitatea unor actiuni in instanta.

1.5 In ceea ce priveste un potential candidat pentru ocuparea unui loc de munca in cadrul SC KODIAC CAPITAL IFN SA .

Referitor la persoanele care doresc sa aplice pentru un loc de munca in cadrul echipei noastre, vom colecta si prelucra datele personale din CV, precum si orice alte date care ne sunt transmise ulterior, daca este cazul, strict in scopul recrutarii pentru pozitia deschisa si anuntata printr-un anunt de job. Temeiul in baza caruia vom prelucra datele este interesul nostru legitim de a acoperi nevoile noastre organizatorice, in considerarea obiectului nostru de activitate si a specificului postului pentru care aplici.

In scopul selectiei si recrutarii, putem prelucra urmatoarele categorii de date personale:

Date de identificare – numele, prenumele, adresa, numarul documentului de identificare, fotografia etc.

Datele de contact – adresa de e-mail, numarul de telefon, adresa de domiciliu/resedinta etc.
Date despre viata profesionala – angajator, experienta, pozitie, educatie etc.

Date digitale – informatii publice postate pe site-uri web de activitati profesionale si alte date disponibile public pe Internet etc.;

Precizam ca pentru anumite functii care presupun gestiunea bunurilor companiei (în special gestionarea banilor), SC KODIAC CAPITAL IFN SA poate solicita prezentarea unui cazier juridiciar fără a stoca datele personale din document şi fără a reţine acest document în arhiva acesteia. De asemenea se pot cere referinte e la angajatorii precedenti, fără a stoca datele personale din document şi fără a reţine acest document în arhiva acesteia.


1.6. In ceea ce priveste vizitatorii in agentiile noastre (punctele de lucru) sau la sediul social al SC KODIAC CAPITAL IFN S.A

In cazul vizitatorilor în agentiile noastre (punctele de lucru)/sediul nostru social, vom prelucra datele cu caracter personal (nume si prenume, imagine, precum si alte date furnizate) in scopul asigurarii securitatii spatiului, personalului si a bunurilor noastre, prin posibila utilizare a mijloacelor de supraveghere video. Temeiul juridic pentru aceasta prelucrare este interesul nostru legitim de a asigura securitatea spatiului si a bunurilor/echipamentelor SC KODIAC CAPITAL IFN SA sau indeplinirea unei obligatii legale, acolo unde este cazul.

1.7. In ceea ce priveste transmiterea solicitarilor/plangerilor/reclamatiilor catre SC KODIAC CAPITAL IFN S.A
In cazul in care nu sunteți clientul/potentialul client/angajatul SC KODIAC CAPITAL IFN S.A si ne adresati o solicitare/plangere/reclamatie cu privire la produsele SC KODIAC CAPITAL IFN S.A sau cu privire la orice alt aspect privind activitatea SC KODIAC CAPITAL IFN S.A, vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal (nume si prenume, date de contact, precum si orice alte date pe care ni le furnizati) in vederea solutionarii solicitarii/plangerii/reclamatiei formulate,
in temeiul interesului legitim al SC KODIAC CAPITAL IFN SA de a solutiona solicitarea/plangerea/reclamatia conform solicitarii dumneavoastra.

2.SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

In functie de calitatea persoanei vizitate si de scopurile prelucrarii, colectam datele cu caracter personal prin diverse modalitati:

– cand ne sunt furnizate in mod direct (de exemplu, cand se inregistreaza date pe pagina noastra de internet de catre persoane care doresc sa fie contactate);

– cand suntem contactati telefonic sau prin intermediul postei electronice pentru solicitarea serviciu/produs specific al SC KODIAC CAPITAL IFN S.A;

cand ne sunt furnizate CV-uri pentru recrutarea pe o anumita pozitie;

– cand suntem contactati pentru inregistrarea unei solictari/plangeri/reclamatii etc.

– de la persoane autorizate să comunice cu noi în numele unui client, furnizor sau partener comercial;

-de la terti parteneri, prin platformele de recrutare a partenerilor noştri contractuali sau de la companii externe care ne oferă servicii de evaluare ale candidatului în timpul procesului de recrutare (dacă sunteți un potențial candidat);

– din publicatii si baze de date externe publice (baze de date de tipul Biroul de Credit, ANAF etc.).

– de la partenerii nostri contractuali (brokeri) cu respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste transferul de date cu caracter personal;

– de la angajatorul Dvs. in situatia in care reprezentati in relatia cu SC KODIAC CAPITAL IFN S.A un furnizor, client sau partener comercial.

3. SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE SI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

In functie de calitatea pe care o persoana o are in raporturile cu noi ca persoana vizata, putem prelucra datele cu caracter personal pentru diverse scopuri de prelucrare, intotdeauna insa in baza unui temei legal.

3.1. In ceea ce priveste un potential client sau client al SC KODIAC CAPITAL IFN S.A

Prelucram datele cu caracter personal in urmatoarele scopuri si in baza temeiurilor legale aplicabile, dupa cum urmeaza:

 • in scopul incheierii si executării contractului, precum si in scopul oferirii de alte servicii în legatura cu acesta. Temeiul juridic este incheierea si executarea contractului cu persoana vizata;

 • in scopul administrarii contractului, inclusiv orice alte activități conexe, temeiul juridic fiind executarea contractului de credit;

 • pentru a stabili destinatia speciala a serviciului/produsului solicitat/acordat in baza contractului, temeiul juridic fiind respectarea obligatiilor legale ale SC KODIAC CAPITAL IFN SA ;

 • pentru indeplinirea obligatiilor legale ale SC KODIAC CAPITAL IFN S.A, in ceea ce priveste aplicarea masurilor de cunoastere a clientelei in vederea identificarii persoanei vizate, precum si a calitatii de beneficiar real al produselor noastre de creditare si/sau garantare si/sau de persoana expusa politic, si de pastrare a documentatiei de cunoastere a clientelei conform legislatiei privind prevenirea si combaterea spalarii banilor si a finantarii terorismului;

 • in scopul colectarii/recuperarii creantelor prin activitati de incasare si punere in executare a contractului, precum si in vederea exercitarii sau apararii oricaror drepturi si interese legale ale SC KODIAC CAPITAL IFN SA. Temeiul juridic este interesul legitim al SC KODIAC CAPITAL IFN SA de a-si valorifica drepturile pe care le are in legatura cu raportul juridic cu persoana vizata (inclusiv dreptul de colectare/recuperare creante);

 • in scopul prevenirii si combaterii fraudei. Temeiul juridic pentru activitatile de prevenire a fraudelor si de diminuare a riscului de credit este interesul legitim al SC KODIAC CAPITAL IFN S.A de a avea implementate masuri pentru identificarea si prevenirea eventualelor fraude comise;

 • in vederea asigurarii contabilitatii, activitatilor de audit intern, audit financiar și alte tipuri de raportări interne, conform prevederilor legale aplicabile. Temeiul juridic este îndeplinirea obligațiilor legale ale SC KODIAC CAPITAL IFN SA.;

 • in scopul raportarii de informatii de risc de credit privind clientii catre Centrala Riscului de Credit (din cadrul Bancii Nationale a Romaniei – BNR), in situatia atingerii/depasirii pragurilor legale de raportare. Temeiul juridic este indeplinirea obligatiilor legale ale SC KODIAC CAPITAL IFN SA ;

 • in vederea intocmirii si furnizarii de anumite rapoarte catre grupul din care face parte SC KODIAC CAPITAL IFN S.A. în îndeplinirea de scopuri administrative. Temeiul juridic este interesul legitim al SC KODIAC CAPITAL IFN S.A de a respecta cerintele de raportare și control ale Grupului;

 • in scopuri statistice si de cercetare, inclusiv in vederea proiectarii, dezvoltarii, testarii si a utilizarii de noi sisteme informatice/imbunatatirea celor deja implementate sau pentru crearea altor sisteme informatice. Temeiul juridic este interesul legitim al îndeplinirea de a se dezvolta ca entitate competitiva pe piata;

 • in vederea elaborarii de strategii de risc de credit si efectuare analize de afaceri, operatiuni de conformitate, control intern etc. Temeiul juridic este interesul legitim al SC KODIAC CAPITAL IFN SA de a imbunatati si diversifica produsele si serviciile oferite clientilor sai, precum si indeplinirea obligatiilor legale;

 • in scopuri de arhivare, temeiul juridic fiind indeplinirea obligatiilor legale ale SC KODIAC CAPITAL IFN SA ;

 • in scopuri de marketing, cum ar fi activitati promotionale, transmiterea ofertelor/corespondentei comerciale direct adresate în legatura cu serviciile financiare furnizate de SC KODIAC CAPITAL IFN SA prin orice mijloace de comunicare (telefon, SMS, posta, posta electronica, news letter).Temeiul juridic este consimtamantul persoanei vizate.

4. PERIOADA DE STOCARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal sunt pastrate de SC KODIAC CAPITAL IFN SA doar pe durata si in masura in care este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus sau daca avem o obligatie legala de prelucrare. Pentru prelucrarile de date cu caracter personal unde avem nevoie de consimtamantul persoanei vizate, vom prelucra datele dumneavoastra pana cand va retrageti consimtamantul.

Daca sunteti un potential client si solicitati un serviciu/produs specifc de la SC KODIAC CAPITAL IFN SA , insa renuntati de buna-voie la cererea de contractare a serviciului/produsului sau daca cererea va fi respinsa de SC KODIAC CAPITAL IFN S.A, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi sterse din bazele noastre de date dupa o perioada de 6 luni de la data colectarii datelor, cu exceptia operatiunilor de prelucrare pentru care v-ati dat consimtamantul (care vor fi prelucrate pana la data retragerii consimtamantului).

Daca sunteti clientul nostru, pentru indeplinirea obligatiilor legale de documentare si de pastrare conform legislatiei pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, SC KODIAC CAPITAL IFN SA are obligatia legala de a pastra documentatia de cunoastere a clientelei (care contine datele dumneavoastra cu caracter personal) pentru o perioada de 5 (cinci) ani de la incetarea relatiilor contractuale cu dumnevoastra.

De asemenea, datele cu caracter personal care se regasesc in orice documente justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva SC KODIAC CAPITAL IFN SA timp de 10 ani de la data inchiderii exercitiului financiar in care au fost intocmite documentele justificative, conform prevederilor Legii Contabilității. Nu in ultimul rand, in cadrul apararii si exercitarii drepturilor și intereselor legale ale SC KODIAC CAPITAL IFN SA , datele dumneavoastra cu caracter personal necesare realizarii acestui scop vor fi pastrate conform termenelor generale de prescriptie.

Daca sunteti un potential candidat la ocuparea unei pozitii in cadrul echipei noastre, va vom pastra datele personale atat timp cat este necesar pentru definitivarea in cadrul organizatiei noastre a postului pentru care ati aplicat, dar nu mai mult de 6 luni de la data colectarii datelor, dupa care datele dumneavoastra cu caracter personal (inclusiv datele din CV) vor fi sterse/distruse din evidentele noastre.

Daca sunteti sau ati fost angajatul nostru va vom pastra datele personale refertioare la tipul contractului, pozitia, ocupata si statele de plata timp de 50 de ani, jusitificat de obligatia legala pe care o avem in acest sens.

In cazul in care sunteti vizitatori in agentiile noastre (punctele de lucru) / sediul nostru social, datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate prin utilizarea mijloacelor de supraveghere video vor fi pastrate pentru o perioadă de 30 de zile.

Daca sunteti vizitatori ai paginii noastre de internet si va inregistrati datele cu caracter personal in sectiunile relevante, website-ul nostru va capta datele dumneavoastra pentru o perioadă de 3 luni de la data inregistrarii datelor.

După expirarea termenelor de mai sus, datele dumneavoastra cu caracter personal se sterg sau se anonimizează si/sau se distrug din evidentele/bazele de date ale SC KODIAC CAPITAL IFN S.A.

5. DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Dezvaluim/transmitem datele cu caracter personal furnizorilor nostri altor companii care fac parte din Grupul de companii din care face parte SC KODIAC CAPITAL IFN SA in scopuri de marketing, pentru oferirea de alte produse si servicii, pentru a administra serviciile/produsele financiar nebancare acordate si a gestiona activitatile de colectare a debitelor restante, in scopuri de arhivare, securizare date, dezvoltare aplicatii software, precum si in scopuri de audit.

Transferam datele dumneavoastra personale pentru scopurile descrise in prezenta Politica numai furnizorilor care garanteaza protectia datelor dumneavoastra personale, a drepturilor si libertatilor fundamentale pe care le aveti chiar si atunci cand le transferam in afara UE.

Pentru orice informații suplimentare privind transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal catre furnizorii nostri, va rugam sa va adresati catre SC KODIAC CAPITAL IFN S.A, la adresa datepersonale@kodiac.ro Daca sunteti clientul nostru, transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal si catre urmatoarele terte parti:

 • Biroul de Credit S.A., sau catre alte baze de date de tipul biroului de credit, avand ca temei interesul nostru legitim;

 • Ministerul Finantelor Publice, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF), în baza consimtamantului dumneavoastra;

 • alte institutii si autoritati publice, inclusiv baze de date la nivel național (de exemplu, autoritati cu atributii de investigare a fraudelor, Autoritatea Natională Privind Protectia Consumatorilor, autoritati de supraveghere financiara, CRC, Buletinul Procedurilor de Insolventa etc.), in scopul respectarii obligatiile legale ale SC KODIAC CAPITAL IFN SA în cadrul activitatilor acesteia ca institutie de creditare.

Transferul datelor personale în afara tarii

SC KODIAC CAPITAL IFN S.A prelucreaza datele cu caracter personal la nivel national, si poate transfera datele in tari din Uniunea Europeana (UE) si din Spatiul Economic European (SEE) , respectiv in cadrul Grupului din care face parte SC KODIAC CAPITAL IFN SA este parte, precum si in alte tari din afara UE si SEE, cu care Grupul are incheiate contracte si parteneriate etc… In cazul transferului de date in afara UE si SEE si in absența unei decizii a Comisiei Europene privind caracterul adecvat al prelucarii, pentru a asigura o securitate adecvata a prelucrarii, transferul se efectueaza in baza garantiilor adecvate prevazute de Legislatia aplicabila privind prelucrarea datelor personale.

Pentru a obtine informatii despre garantiile adecvate luate de către SC KODIAC CAPITAL IFN SA, puteți formula o cerere pe e-mail la adresa:

datepersonale@kodiac.ro , +40 723 642 438 (apel cu tarif normal) către compartimentul DPO.

Transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către SC KODIAC CAPITAL IFN SA a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, in special principiul minimizarii datelor personale – SC KODIAC CAPITAL IFN SA transmite catre tertele parti doar datele personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor mentionate.

6. DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ, CONFORM LEGISLAȚIEI APLICABILE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE

In calitate de persoana vizata, conform Legislatiei aplicabile privind prelucrarea datelor personale, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare: dreptul de a primi informatii privind operatiunile de prelucrare a datelor dumneavoastra efectuate de catre SC KODIAC CAPITAL IFN S.A (respectiv, despre scopurile prelucrarii datelor dumneavoastra personale, categorii si surse, destinatari, perioadele de stocare a datelor dumneavoastra cu caracter personal si drepturile pe care le aveti).

 • Dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea SC KODIAC CAPITAL IFN SA o confirmare ca acesta prelucreaza sau nu date cu caracter personal care privesc persoana vizata si, in caz afirmativ, acces la datele respective si furnizarea de informatii privind prelucrarile de date;

 • Dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la SC KODIAC CAPITAL IFN SA, fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor inexacte care va privesc sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete. Asfel, actualizam datele cu caracter personal, cerand persoanei vizate sa le revizuie periodic ori de cate ori necesitatea actualizarii este prevazuta de lege.

 • Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obtine de la SC KODIAC CAPITAL IFN SA, fara intarzieri nejustificate, stergerea datelor cu caracter personal care privesc persoana vizata, daca: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate de catre SC KODIAC CAPITAL IFN SA; (ii) este retras consimtamantul acordat pentru prelucrarile de date bazate pe consimtamant; (iii) persoana vizata se opune prelucrarilor de date personale efectuate de SC KODIAC CAPITAL IFN SA ; (iv) datele cu caracter personal ale persoanei vizate au fost prelucrate ilegal de catre SC KODIAC CAPITAL IFN SA; (v) datele cu caracter personal ale persoanei vizate trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale a SC KODIAC CAPITAL IFN SA ;

 • Dreptul la restrictionarea prelucrarilor: dreptul de a obtine de la SC KODIAC CAPITAL IFN SA restrictionarea prelucrarilor datelor cu caracter personal, daca: (i) persoana vizata contestata exactitatea datelor pe care le prelucreaza SC KODIAC CAPITAL IFN SA . Prelucrarea va fi restrictionata pentru o perioada care ii permite SC KODIAC CAPITAL IFN SA sa verifice exactitatea datelor; (ii) prelucrarea datelor personale de catre SC KODIAC CAPITAL IFN SA este ilegala, iar persoana vizata nu doreste stergerea datelor, ci solicitata restrictionarea utilizarii lor de catre SC KODIAC CAPITAL IFN SA ; (iii) SC KODIAC CAPITAL IFN SA nu mai are nevoie de datele personale ale persoanei vizate, dar persoana vizata le solicitata pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; (iv) persoana vizata se opune prelucrarii.

Prelucrarea va fi restrictionata pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale SC KODIAC CAPITAL IFN SA prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate. In cazul in care a fost obtinuta restrictionarea prelucrarii, persoana vizata va fi informata inainte de ridicarea restrictionarii prelucrarii datelor.

 • Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul persoanei vizate de a primi de la SC KODIAC CAPITAL IFN S.A datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat catre SC KODIAC CAPITAL IFN SA intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a solicita transmiterea acestor date altui operator, cand mijloacele tehnice permit acest lucru. Acest drept se poate exercita doar cand prelucrarea se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate si cand prelucrarea se efectueaza prin mijloace automate. Vom furniza aceste date intr-un fisier avand un format securizat, care este prelucrabil electronic, astfel incat sa fie stocate sau sa fie divulgate altor prestatori de servicii. In baza acestui drept persoana vizata poate, de asemenea, sa furnizeze datele cu caracter personal obtinute de la alte companii. In orice caz, portabilitatea datelor vizeaza datele pe care SC KODIAC CAPITAL IFN SA. le detine in prezent, fara a include rezultatele prelucrarilor efectuate prin mijloacele noastre si in sistemele companiei, inainte de primirea solicitarii de portare a datelor .

 • Dreptul persoanei vizate de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri (orice prelucrare automata care utilizeaza datele personale pentru a evalua anumite aspecte personale, cum ar fi comportamentul de plata, situatia financiara etc. etc.), care produce efecte juridice care va privesc sau care va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa.

Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, puteti trimite o cerere scrisa (i) prin e-mail la adresa:

datepersonale@kodiac.ro sau (ii) prin posta/curier la sediul social al SC KODIAC CAPITAL IFN SA . Cererile dumneavoastra vor fi prelucrate cat mai curand posibil. Depunem eforturi pentru a rezolva orice cerere în legatura cu activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal care va apartin, in termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii. Acest termen se poate prelungi cu cel mult 2 luni atunci cand este necesar, tinandu-se seama de complexitatea si numarul cererilor. Pentru a da curs solicitarilor de exercitare a drepturilor de mai sus, SC KODIAC CAPITAL IFN SA poate cere informatii suplimentare necesare pentru a va identifica, pentru a proteja datele dumneavoastra cu caracter personal impotriva oricaror tentative frauduloase.

Daca sunteti de parere ca v-au fost incalcate drepturile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveti dreptul de a va adresa instantelor de judecata sau de a depune o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, la adresa Bld. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon: +40318059211, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

7. MASURILE LUATE PENTRU PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru a ne asigura ca drepturile si libertatile persoanei vizate nu sunt puse in pericol si ca se respecta conformitatea cu legislatia si reglementarile relevante in domeniul protectiei datelor, am implementat masuri tehnice si organizationale corespunzatoare, pentru a asigura un nivel de securitate adecvat. Aceste masuri constau, fara a se limita la, instruirea si testarea regulata a angajatilor si a partenerilor nostri, introducerea de politici si procese relevante, care sunt revizuite si actualizate in mod regulat. De asemenea, ne asiguram ca ii evaluam cu atentie pe furnizorii nostri de servicii, pentru a intruni un nivel corespunzator de protectie a datelor dumneavoastra cu caracter personal si incheiem cu acestia acorduri de prelucrare a datelor personale pentru a ne asigura ca fiecare partener contractual care intra in contact cu datele dumneavoastră cu caracter personal realizeaza activitatile de prelucrare contractate in deplina siguranta si ca respecta prevederile Legislatiei aplicabile privind prelucrarea datelor personale.

8. IDENTITATEA SI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI DE DATE:

SC KODIAC CAPITAL IFN S.A.

Numar de inregistrare la Registrul Comerţului: J40/6128/2019, Cod Unic de Inregistrare 41082067

Sediul social: Calea Victoriei nr. 2, Camera 1, Sc. B, Et. 5, Ap. 23, Sector 3, Bucuresti, cod postal 030025, Romania.

Telefon (Compartimentul Relatii cu Clientii): +40 754 228 454 (apel cu tarif normal)
E-mail:
office@kodiac.ro

9. ACTUALIZĂRI

Prezenta Politică privind protecţia datelor cu caracter personal este aplicabilă începând cu 25.05.2018.

Prezenta Politică de protectie a datelor este revizuita periodic,daca este necesar. Versiunile actualizate vor fi publicate pe pagina noastră web: www.kodiac.ro