Clarificari BNR pentru banci si IFN-uri in contextul Covid – 19

În contextul instaurării stării de urgenţă, precum şi a anunţării unor măsuri pentru sprijinirea anumitor categorii afectate de măsurile aferente acesteia, Comitetul de Supraveghere al Băncii Naţionale a României („BNR”) a emis printr-un comunicat de presă din data de 24 martie 2020 o serie de clarificări privind interpretarea și aplicarea reglementărilor în vigoare, astfel încât băncile şi instituţiile financiare nebancare să poată veni în sprijinul clienţilor în perioada următoare, în contextul pandemiei Covid – 19.

Principalele puncte din acest comunicat vizează următoarele aspecte:

  1. Amânarea la plată legată de pandemia Covid – 19 nu va atrage reclasificarea creditului şi nici obligaţia băncii de a constitui provizioanele aferente pe sumele datorate. Similar, nici instituţiile financiare nebancare („IFN”-urile) înscrise în Registrul General nu vor avea obligaţia constituirii de provizioane de risc de credit în cazul restructurării împrumuturilor în acest context. În plus, în cazul IFN-urilor înscrise în Registrul Special, restructurarea creditelor nu va atrage reclasificarea acestora într-o categorie inferioară de risc (ceea ce ar fi atras, în cele din urmă obligaţia de provizionare). Reţinem că BNR consideră că situaţiile de amânare la plată nu se asociază noţiunii de dificultate financiară a împrumutatului, de aceea nu vor fi tratate ca măsuri de restructurare de natură a genera aceste obligaţii;
  2. Amânarea la plată negociată pe bază individuală, nelegată de situația pandemiei COVID 19 trebuie clasificată ca restructurare;
  3. Se acordă instituţiilor de credit permisiunea de a utiliza temporar amortizoarele de capital constituite până în prezent în temeiul reglementărilor prudenţiale, până la o dată ce va fi comunicată de BNR la un moment ulterior;
  4. Se acordă, în plus, instituţiilor de credit permisiunea de a nu se încadra în nivelele minime ale indicatorului de lichiditate, astfel încât acestea să fie în măsură să facă faţă cererii mărite de lichiditate din această perioadă;
  5. În privinţa IFN-urilor înscrise în Registrul Special, din perspectiva cerințelor referitoare la adecvarea nivelului fondurilor proprii de care acestea dispun, neîncadrarea temporară în limitele aplicabile referitoare la expunerile din credite, în măsura în care este generată de aplicarea măsurilor de sprijinire a debitorilor sau stimulare a creditării în contextul pandemiei de Covid- 19, este considerată de BNR ca fiind un caz excepțional și bine De la caz la caz, IFN-urile afectate trebuie să notifice BNR pentru a agrea un nou termen de reîncadrare în nivelurile prudenţiale;
  6. BNR va colabora cu autorităţile statului pentru a se asigura că sprijinul guvernamental sub forma garanțiilor pentru susținerea în continuare a creditării, îndeplineşte condiţiile prudenţiale aplicabile în scopul diminuării cerinţelor de capital, cu consecinţa creşterii potenţialului de finanțare.
  7. Instituțiile de credit trebuie să continue să evalueze calitatea tuturor expunerilor din credite pentru identificarea indiciilor de improbabilitate de plată, iar BNR va evalua, la rândul ei, în mod permanent, situația fiecărei bănci și, în funcție de evoluția impactului generat de pandemia COVID-19, va lua măsurile ce se impun.

SURSA: filipandcompany.com